ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564
กำหนดการจำหน่ายหนังสือเรียน วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 หน้าโรงอาหาร 
เวลา 08.00-16.00 น. 
โดยมีกำหนดการดังนี้
 
******************************************************
24 พ.ค. 64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
25 พ.ค. 64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 
27 พ.ค. 64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 
28 พ.ค. 64 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
******************************************************
 
แนวทางการปฏิบัติตน  
1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง 
2. ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาตามช่วงเวลาที่กำหนด 
3. เข้าแถวตามจุดที่กำหนดเพื่อเข้ารับการ หนังสือเรียน
4. ควรเตรียมเงินให้พอดีกับราคาหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2564,19:55   อ่าน 341 ครั้ง