ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศ
เรื่อง ชำระค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
 
             โรงเรียนสาธิตฯ (ประถม) จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนรายปีให้กับนักเรียนทุกคน คนละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ขอความกรุณา ผู้ปกครองนำเงินมาชำระ ภายในวันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ ชั้น ๑ รายละเอียดดังนี้
--------------------------------------------------------------
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชำระวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ ชำระวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ชำระวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
--------------------------------------------------------------
อนึ่ง ประกันอุบัติเหตุมีผลการคุ้มครอง ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยสิทธิการเบิกค่ารักษาอุบัติเหตุ ๗,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
 
หมายเหตุ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชำระเรียบร้อยแล้วในวันมอบตัว

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2564,19:52   อ่าน 356 ครั้ง