ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 : นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลศิริราช
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2564,16:16   อ่าน 134 ครั้ง