สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นชงโค